In een speeltuin mag veel, maar ook bij ons zijn er regels. Op het terrein gelden de volgende regels:

1. Het verblijf in de speeltuin en het gebruik van de toestellen geschiedt op eigen risico.
2. Kinderen hebben alleen toegang onder begeleiding van een ouder en/of begeleider.
3. Kinderen spelen onder begeleiding van een ouder en/of begeleider.
4. Een ieder die zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt en/of voor overlast zorgt, kan de toegang tot de speeltuin geweigerd worden.
5. Aanwijzingen van het personeel dienen direct en stipt opgevolgd te worden.
6. Toegang tot de speeltuin wordt verkregen door het kopen van een entreekaartje of het tonen van “de stempel”.
7. “De stempel” kan men UITSLUITEND verkrijgen op het moment van kopen van een entreekaartje. Niet achteraf.
8. Honden zijn toegestaan, mits kort aangelijnd en niet tot overlast leidend, echter alleen op het terras en niet in het zand.
9. Het gebruik van meegebrachte alcoholische dranken is in de gehele speeltuin niet toegestaan.
10. Het gebruik van soft- en/of harddrugs is in de gehele speeltuin niet toegestaan.
11. Verbaal of lichamelijk geweld en (on)gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
12. De bezoekers zijn verantwoordelijk voor meegebrachte goederen. De directie accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van meegebrachte goederen, of voor schade veroorzaakt door meegebrachte goederen.
13. Meegebrachte etenswaren en drankjes zijn uitsluitend te gebruiken bij de picknicktafels bij de “familieschommel” en onder “de Ooievaar”.
14. Afval graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
15. Roken is niet toegestaan in de serre en op de delen van het terras waar dat is aangegeven.
16. Het zonder toestemming van de directie fotograferen en/of filmen is in de gehele speeltuin niet toegestaan.
17. Het is niet toegestaan om glaswerk en/of flesjes in het zand mee te nemen.
18. Kinderen onder de 8 jaar krijgen geen hete drankjes mee.
19. De bezoekers dienen de speeltoestellen zodanig te gebruiken, als waarvoor deze bedoelt zijn en geen overlast voor anderen te veroorzaken.
20. De skelters zijn alleen voor kinderen.
21. Er mag niet geduwd worden met de skelters.
22. Flesjes mogen niet van het terrein en van de speeltuin af.
23. Een reservering geldt pas als deze per e-mail is bevestigd.
24. Er worden in en rondom de Speeltuin d.m.v. video camera’s doorlopend opnames gemaakt t.b.v. beveiliging. 
25. Bij diefstal of een ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan.
26. In verband met de veiligheid hanteren wij een maximum aantal bezoekers. Het beheer kan besluiten tijdelijk geen bezoekers toe te laten.
27. Bij het niet naleven van deze huisregels kunt u verwijderd worden.
28. IJjes, drankjes etc. die buiten de verkoopruimte zijn gegaan, worden niet meer terug genomen of geruild. NB Soft-ijsjes die door de bezoeker zijn aangenomen worden daarna niet meer van spikkels of nootjes voorzien.
29. Als u uw kind dingen laat bestellen en meenemen en is dit niet goed gegaan, dan is dat uw pech. NB Wij vergoeden geen gevallen ijsjes, patat, drankjes etc.
30. Bij twijfel beslist de directie.