In een speeltuin mag veel, maar ook bij ons zijn er regels. Op het terrein gelden de volgende regels:
1. Het verblijf in de speeltuin en het gebruik van de toestellen geschiedt op eigen risico.
2. Kinderen hebben alleen toegang onder begeleiding van een ouder en/of begeleider en spelen onder begeleiding van die ouder en/of begeleider die tenminste 16 jaar oud is.
3. Een ieder die zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt en/of voor overlast zorgt, kan de toegang tot de speeltuin geweigerd worden.
4. Aanwijzingen van het personeel dienen direct en stipt opgevolgd te worden
5. Toegang tot de speeltuin wordt verkregen door het kopen van een entreekaartje of het tonen van “de stempel”
6. “De stempel” kan men UITSLUITEND verkrijgen op het moment van kopen van een entreekaartje. NB Dus niet achteraf.
7. Honden zijn toegestaan, mits kort aangelijnd, niet tot overlast leidend, echter alleen op het terras en niet in het zand.
8. De bezoekers zijn verantwoordelijk voor meegebrachte goederen. NB. De directie accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van meegebrachte goederen en/of voor schade veroorzaakt door meegebrachte zaken en/of goederen.
9. De bezoekers dienen de speeltoestellen zodanig te gebruiken, als waarvoor deze bedoelt zijn en geen overlast voor anderen te veroorzaken. NB De skelters zijn alleen voor kleine kinderen en er mag niet mee geduwd worden.
10. Kinderchampagne, confetti, serpentine en/of een piñata zijn niet toegestaan.
11. Schalen met broodjes, hapjes, chips, nootjes, salades, warme/koude buffetten etc. zijn niet toegestaan
12. Het gebruik van meegebrachte alcoholische dranken is in de gehele speeltuin niet toegestaan.
13. Meegebrachte etenswaren en drankjes zijn uitsluitend te gebruiken bij de picknicktafels bij de “familieschommel”.
14. Het gebruik van soft- en/of harddrugs is in de gehele speeltuin niet toegestaan.
15. Verbaal en/of lichamelijk geweld en (on)gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
16. Het afspelen van muziek is in de hele speeltuin niet toegestaan.
17. Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan om te flyeren, zaken, diensten en/of waren te koop aan te bieden.
18. Afval dient in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd. NB Graag Plastic en glas scheiden
19. Het zonder toestemming van de directie fotograferen en/of filmen is in de gehele speeltuin niet toegestaan.
20. Het is niet toegestaan om glaswerk en/of flesjes in het zand mee te nemen en deze mogen niet van het terrein van de Speeltuin af.
21. Kinderen onder de 8 jaar krijgen geen hete drankjes mee.
22. IJsjes, geopende drankjes etc die buiten de verkoopruimte zijn gegaan, worden niet meer terug genomen of geruild. NB Soft-ijsjes die door de bezoeker zijn aangenomen worden daarna niet meer van een “dip” voorzien.
23. Als u uw kind dingen laat bestellen en meenemen en is dit niet goed gegaan, dan is dat uw pech. NB Wij vergoeden geen gevallen ijsjes, patat, drankjes etc.
24. Wij verrekenen achteraf geen bonnetjes
25. Een reservering geldt pas als deze per e-mail is bevestigd.
26. Er worden in en rondom de Speeltuin doorlopend cameraopnames gemaakt t.b.v. beveiliging.
27. Bij diefstal of een ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan.
28. In verband met de veiligheid hanteren wij een maximum aantal bezoekers. Het beheer kan besluiten tijdelijk geen bezoekers toe te laten.
29. Roken (al dan niet elektronisch en/of Vapen) is in de gehele speeltuin niet toegestaan
30. Bij het niet naleven van bovenstaande huisregels kunt u verwijderd worden.
31. Bij twijfel beslist de directie.